Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_04.jpg

Hlavnou myšlienkou bolo mať v systéme organizmov jasno.
Keď už bolo jasné, že toto je takmer nemožné, upravil som systém tak aby vyhovoval mojim potrebám a bol ako tak v súlade s učebnicou biológie pre gymnáziá.
Snažil som sa v každom prípade dodržať aspoň členenie vyšších skupín. Aj preto sa v ňom môžu vyskytnúť nezrovnalosti a nesúlad s iným členením organizmov.
Horné menu obsahuje trošku podrobnejšie členenie, ľavé menu je skôr prispôsobené podmienkam gymnázia a je tam možné nájsť aj zopár obrázkov.

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.