Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_08.jpg

Na webe je možné nájsť veľa stránok, ktoré sa zaoberajú biológiou. Sú medzi nimi naozaj kvalitné, poskytujúce veľa zaujímavých informácií aj také, ktoré majú užší záujmový okruh. Táto stránka má byť doplnkom ku týmto všetkým, ale hlavne miestom kam môžem poslať svojich študentov keď nestíhajú písať poznámky .

Pôvodným zámerom bolo spracovať systém organizmov tak aby bol použiteľný pre výuku na stredných školách. Tento zámer bol neskôr rozšírený o myšlienku vyložiť aj texty k jednotlivým skupinám, neskôr sa postupne zamerať aj na iné oblasti stredoškolskej biológie.

Na stránke sa nachádzajú hlavne moje prípravy a tiež aj prípravy mojich kolegov, ktorí boli ochotní sa s nimi podeliť. Cieľom je sprostredkovať to študentom akousi zrozumiteľnou formou.

Na stránke nie nie sú originál naše výtvory, na to nie sme až takí dokonalí, pri práci sme čerpali z rôznych verejne dostupných zdrojov zohľadňujúc pritom, dlhoročné skúsenosti z vyučovania biológie na strednej škole.

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.