Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_02.jpg

Prokaryotická bunka je menšia a stavbou jednoduchšia ako eukaryotická b., vnútorný priestor nie je rozčlenený membránami = rýchlejší metabolizmus, jedinou membránovou štruktúrou je cytoplazmatická membrána. Chýbajú štruktúry typické pre eukaryotickú bunku ako napr. endoplazmatické retikulum, mitochondrie ap.

 

 • Jadro nie je oddelené membránou, DNA je jednovláknová, cyklická, je voľne uložená v cytoplazme,
 • Ribozómy sú voľne v cytoplazme
 • Povrch pokrýva bunková stena (peptidoglykan), priepustná, na jej povrchu môže byť puzdro (bielkoviny, polysacharidy (zvyšuje odolnosť bunkovej steny)
 • na povrchu sa môžu nachádzať fimbrie alebo bičík(-y)
 • Glykokalix – zabezpečuje prichytávanie bunky o podklad
 • Okrem jadrovej DNA môžu obsahovať aj mimojadrovú DNA –plazmidy, ktorá nesie doplnkovú genetickú informáciu
 • Výživa – zdrojom energie môže byť svetlo – fototrofné alebo získavajú energiu oxidáciou látok chemotrofné, ak na oxidáciu potrebujú kyslík – aeróbne, ak nevyužívajú kyslík –anaeróbne

 

1) Jadro, DNA
2) Granula
3) Puzdro
4) Bunková stena
5) Plazmatická membrána
6) Ribozómy
7) Fimbrie
8) Tylakoidy
9) Glykokalyx
10) bičík
 
Tento typ buniek majú baktérie a sinice

Význam baktérií :

 • zdravotníctvo - spôsobujú choroby
 • potravinárstvo - kvasné procesy
 • genetické inžinierstvo
 • rozklad látok

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.