Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_04.jpg

Podkategórie

Základné pojmy, molekulové základy dedičnosti, bunka a dedičnosť, genetická informácia a genetický kód, expresia štruktúrneho génu

Mendelovská dedičnosť, Mendelove zákony, dedičnosť kvalitatívnych znakov, dedičnosť kvantitatívnych znakov, monohybridné a dihybridné kríženie, väzba génov

Gonozómová dedičnosť, Chromozómové určenie dedičnosti, dedičnosť viazaná na pohlavie

Segregácia alel, crossing over, mutácie

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.