Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_09.jpg

Mendelovská dedičnosť, Mendelove zákony, dedičnosť kvalitatívnych znakov, dedičnosť kvantitatívnych znakov, monohybridné a dihybridné kríženie, väzba génov

Na jednom chromozóme sa nachádza niekoľko tisíc génov uložených lineárne za sebou. Gény uložené na jednom chromozóme prechádzajú pri meióze do gaméty ako celok, tvoria väzbovú skupinu.

Čítať ďalej...

Pri nepohlavnom rozmnožovaní vzniká nový jedinec z telovej bunky t.j. prenáša sa z rodičovského organizmu celý genotyp bez zmeny. Tento jedinec je genotypovo aj fenotypovo zhodný so svojim rodičom - je priamym pokračovateľov rodičovského organizmu (klon).

Čítať ďalej...

Johann Gregor Mendel (1822-1884) bol moravský evanjelický kňaz, ktorý využil kríženie na objasnenie hmotnej povahy génov. Na základe svojich pokusov s rastlinami v roku 1865 prvýkrát sformuloval zákony dedičnosti známe ako Mendelove zákony.

Čítať ďalej...

Dedičnosť kvalitatívnych znakov

Kvalitatívne znaky podmieňuje zväčša jeden gén – monogénne znaky. Tento gén sa môže vyskytovať v rôznych formách – alelách. V diploidnom organizme je každý gén zastúpený dvoma alelami. Alely sa nachádzajú na zodpovedajúcich lokusoch homologických chromozómov.

Čítať ďalej...

Kríženie je spôsob pohlavného rozmnožovania, pri ktorom sa sleduje výskyt foriem určitých znakov u rodičov a ich potomkov. Ak sledujeme prenos jedného znaku hovoríme o monohybridnom krížení (monohybridizmus). Ak sledujeme prenos dvoch a viac znakov hovoríme o di-, trihybridizme atď.

Čítať ďalej...

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.