Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_03.jpg

Gonozómová dedičnosť, Chromozómové určenie dedičnosti, dedičnosť viazaná na pohlavie

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.