Biokútik

je nekomerčná stránka a bola vytvorená ako pomôcka pre výchovno-vzdelávací proces.
Obsah stránky je majetkom autora (autorov), ale bol vytvorený aj z verejne dostupných zdrojov a preto sú všetky materiály voľne použiteľné a šíriteľné aj bez jeho súhlasu.

ms_02.jpg

Segregácia alel, crossing over, mutácie

Procesy, pri ktorých sa mení počet alebo kvalita génov v genotype sa nazývajú mutácie. Pri mutáciách dochádza ku zmenám v štruktúre DNA vplyvom účinku vonkajších faktorov.

Čítať ďalej...

Biokútik, created by ta3k

Copyright © 2017. Všetky práva vyhradené.